NO CAMINES TOT SOL

NO CAMINES TOT SOL
Diu Jesús: Jo sóc amb vosaltres fins a la fin dels temps

OFICI DIVÍ

SHALOM!

Així ens saludaria Jesús:

Shalom! (La Pau!).

Aquest és el Bloc de Religió de l´Escola. Aqui podreu trobar alguns videos que els nens poden veure a la classe i també informacions sobre temes religiosos així com un santoral en el que apareixen els noms de tots els nens que fan religió.

Igualment dir-vos:

a) Que teniu l’opció de fer-vos seguidors, amb lo qual estareu informats de totes les novetats

b) Que els vostres comentaris, consells i fins i tot crítiques enriqueixen aques espai i que sempre seran ben rebuts.

Espero que gaudiu d’aquest petit espai a la web!!

AMICS QUE ENS LLEGEIXEN

lunes, 21 de mayo de 2012

SHAVUOT


El Deuteronomi (15, 9-10) ordena celebrar una festa:

"Set setmanes has de contar, ha partir del temps del començament de la collita del blat i observaràs la festivitat de les setmanes davant l'Etern el teu D's"(Dt 15, 9-10)

La festa es diu Shavuot, que es la paraula hebrea que significa “setmanes”.

Aquest nom prové doncs de les set setmanes que transcorren des de la segona nit de Pesaj. Es per tant una festa que tanca un cicle (El Pasqual) i obre un altre.

Pesaj porta l’alliberament d’Israel.
Shavuoth segella l’elecció de Déu amb el lliurament de la Torah.
Com Shavouth tanca un ciclees coneix també com Atzeret, (que vol dir “Conclusió”).

Shavouth obre un altre cicle: Israel té com a precepte portar les primícies de les set espècies - blat, ordi, vinya, figa, magrana, oliva i dàtils - de la terra donada per Déu, expressant l'agraïment al Sant, Beneït Sigui.


La Festivitat de Shavuot, és la segona de les tres Festivitats de Peregrinació, (Pesaj-Shavuot-Sukkot). D'acord a la Torah, cada jueu havia de presentar-se en el Bet Hamikdash (ElTemple de Jerusalem)
Se sol recitar durant Shavuot, el llibre de Rut que va ser l'avantpassada del Rei David, nascut i mort justament el dia de Shavuot.
Shavuot com totes les festes, són celebrades no solament com record dels temps passats, sinó mes bé com una esperança de reviure en nosaltres cada any, aquells fets .
Shavuot porta el desig de que el cor s’ompli Torah.

Hi ha passatges del NT que mencionen el Shavuoth:
Fets 2:1-4,
Fets 20, 16;
1 Corintis 16, 8;

0 comentarios:

"Magical Template" designed by Blogger Buster